Šakiai. Baigiami tvarkyti vieškeliai

Lietuvos Aidas. 1934 08 27. p. 5