Reikėtų toli ieškoti tokių gerų vasarviečių, kaip Lietuvoje

Lietuvos Aidas. 1935 08 20. p.6