Kauno apylinkės, dulkės ir plentai

Lietuvos Aidas. 1934 04 23. p.6