Vilnius - kūrybinės ir tautinės gyvybės versmė ir šventovė

Lietuvos Aidas. 1934 04 25. p.4