Žinutės apie Kauną

Lietuvos Aidas. 1934 04 20. p.5