Žinutės apie Marijampolę

Lietuvos Aidas. 1936 04 14. p.6