Aktualiausieji Šiaulių m. reikalai

Lietuvos Aidas. 1935 09 03. p.8