Žinutės iš Marijampolės apskrities

Lietuvos Aidas. 1935 05 15. p.8