Kovos su nuomų kainų kėlimu vaisiai jau jaučiami

Lietuvos Aidas. 1937 08 19. p.8