Kalipėda. Plės Raudonojo kryžiaus ligoninę Klaipėdoje

Lietuvos Aidas. 1937 05 10. p.6