Didelė Zarasų vasarvietės vasarvietės pažanga

Lietuvos Aidas. 1937 08 20. p.2