Už gražiausius Kaune namus - pemijos

Lietuvos Aidas. 1935 05 17. p.3