Panevėžys. Naujos pradžios mokyklos

Lietuvos Aidas. 1935 09 13. p.8