Dvejopa mokyklų statyba: išviršinė ir vidaus

Lietuvos Aidas. 1935 02 25. p.5