Pasitarimas Kauno m. ligoninės statymo reikalu

Lietuvos Aidas. 1934 03 28. p.8