Marijampolė. Auga šaulių tvirotvės

Lietuvos Aidas. 1937 08 21. p.7