Kas naujo Kulautuvos kurorte

Lietuvos Aidas. 1934 04 13. p.5