Petro Vileišio dvasia iš Pasvalio šaulia į vieningą darbą Tautai ir Tėvynei

Lietuvos Aidas. 1935 09 17. p.3-4