Antrasis cukraus fabrikas duos naujo Žemaitijos ir Klaipėdos kr. ūkininkams gyvumo

Lietuvos Aidas. 1935 09 18. p.4