Kaip amerikietis lietuvis vaizduojasi Kauną ateityje

Lietuvos Aidas. 1935 09 18. p.6