Savivaldybių tiltų statyba 1933 m.

Lietuvos Aidas. 1934 04 04. p.6