Žinutės iš Alytaus apskrities

Lietuvos Aidas. 1935 09 18. p.8