Savivaldybių rinkimams besiartinant

Lietuvos Aidas. 1934 10 02. p. 4