Impilties piliakalnyje atkasė tunelį

Lietuvos Aidas. 1934 09 24. p. 8