Lietuvos lietuviškumas vietovardžiais

Lietuvos Aidas. 1935 09 23. p.5