Kaip bus tvarkomi Lietuvos keliai

Lietuvos Aidas. 1935 05 23. p.4