Marijampolė.Liubavo šauliai turės savus namus

Lietuvos Aidas. 1936 02 22. p.6