Žinutės apie Biržus

Lietuvos Aidas. 1935 09 25. p.8