Viceministeris inž. Jankevičius aktualiais geležinkelių klausimais

Lietuvos Aidas. 1934 03 27. p.8