Iš mūsų geležinkelio dešimtmečio plano

Lietuvos Aidas. 1937 08 24. p.4