Mūsų plentų statybos dešimtmečio planas- per 7 metus

Lietuvos Aidas. 1937 08 24. p.4