Vilijampolė busianti viena gražiausių

Lietuvos Aidas. 1937 08 26. p.4