Pilėnų gynimas 1336 m. vasario mėnesį 24-25d.

Lietuvos Aidas. 1936 02 27. p.4