Jurbarkas. Jurbarko miesto vargai ir rūpesčiai

Lietuvos Aidas. 1936 02 27. p.6