Pastatyta keletas siaur. gelež. stočių

Lietuvos Aidas. 1934 12 13. p.7