Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų statymo reikalai dar kartą Kauno m. taryboje

Lietuvos Aidas. 1937 05 20. p.3