Prie viešųjų darbų galėsdirbti 8000 žmonių

Lietuvos Aidas. 1934 11 29. p.4