Nebus Kaune iškabų babelio

Lietuvos Aidas. 1934 12 14. p.7