Penkmečio planas Klaipėdos uostui.

Lietuvos Aidas. 1935 04 01. p.6