Telšiai. Rimto darbo ir pavyzdingo tvarkos savivaldybė

Lietuvos Aidas. 1934 12 20. p.8