Nauji karo invalidų namai Kaune

Lietuvos Aidas. 1935 06 01. p.3