Draudimas važinėti Žaliuoju tiltu pagrįstas

1935 06 05. p.6