Šiauliai. Pirks Salduvės kalną miesto parkui

Lietuvos Aidas. 1935 06 05. p.8