Telefono ir radio susisiekimo patobulinimai

Lietuvos Aidas. 1936 03 07. p.4