Iš vakarykščio Kauno m. Tarybos posėdžio

Lietuvos Aidas. 1934 12 21. p.10