Koks buvo žuvusių gerbimo kultas, toks ir bus,

Lietuvos Aidas. 1934 12 10. p.2