Mokyklų statyba Ukmergės apskrityje

Lietuvos Aidas. 1934 12 28. p.7