Potvynis Kauną skaudžiai palietė

Lietuvos Aidas. 1936 03 12. p.1