Nubaudė už Nemuno vandens teršimą

Lietuvos Aidas. 1936 03 13. p.3