Marijampolė.Paplatėjo miesto ribos

Lietuvos Aidas. 1936 03 13. p.6